Welkom

Imprint

privacybeleid

 

 

 

 

 

 

Impressum

Impulsado
Barbara Zimmermann
Geneschen 133
41366 Schwalmtal, Germany
Email: bazi1234@gmx.de
Tel.: +49 (0)173 8535123


Logo: Barbara Zimmermann
Design & Texte: Barbara Zimmermann

Haftungsausschluss

Die Inhalte der Website wurden sorgfältig erarbeitet. Dabei wurde Wert darauf gelegt, zutreffende und aktuelle Information zur Verfügung zu stellen. Trotzdem können Fehler auftreten. Wir übernehmen keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Dies gilt auch für Informationen auf externen Websites, die über Links mit dieser Internetseite verbunden sind. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.Impressum/ Verantwoordelijk voor inhoud:


Barbara Zimmerman namens Impulsado tel. +49 (0)173 85 35 123
Inhoudelijk verantwoordelijk
Volgens MDStV: Barbara Zimmerman
Logo: Barbara Zimmerman
Vormgeving & teksten: Barbara Zimmerman

Vrijwaring
De inhoud van de website is met zorg samengesteld. Er werd veel waarde gehecht aan het verstrekken van nauwkeurige en actuele informatie. Toch kunnen er fouten optreden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie Dit geldt ook voor informatie op externe websites, die via links met deze website zijn verbonden. De exploitanten van de gelinkte pagina's zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Privacy/Gegevensbeschermingsverklaring

Basisprincipes: Deze gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om gebruikers van deze website te informeren over het type de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door de websitebeheerder. {Barbara Zimmermann namens Impulsado} De websitebeheerder neemt uw gegevensbescherming zeer serieus, behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Omdat nieuwe technologieën en de constante verdere ontwikkeling van deze website wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring tot gevolg kunnen hebben, raden wij u aan om de gegevensbeschermingsverklaring regelmatig opnieuw te lezen. Definities van de gebruikte termen (bijv. “persoonsgegevens” of “verwerking”) zijn te vinden in artikel 4AVG.

Toegangsgegevens: Wij de websitebeheerder of websiteprovider, verzamelen gegevens over toegang tot de website op basis van ons legitieme belang (zie art.49 lid 1 oder a AVG) en slaan deze op als “serverlogebestanden”op de websiteserver. Op deze manier worden de volgende gegevens geregistreerd: bezochte website, tijdstip van toegang, hoeveelheid verzonden gegevens in bytes, bron/referenties van waaruit u op de pagina bent gekomen, gebruikte browser, gebruikt besturingssysteem, gebruikt IP-adres. De serverlogebestanden worden maximaal 7 dagen bewaard en daarna verwijderd. De gegevens worden om veiligheidsredenen opgeslagen, bv om gevallen van misbruik te kunnen ophelderen. Als gegevens om bewijsredenen moeten worden bewaard, worden ze uitgesloten van verwijdering totdat het incident definitief is opgehelderd.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens: De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en geeft uw persoonlijke gegevens alleen door als dit wettelijk is toegestaan of als u toestemming geeft voor het verzamelen van gegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie die wordt gebruikt om uw persoon te identificeren en die tot u herleidbaar is, bv uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Om ons online aanbod te verbeteren, slaan wij echter uw toegangsgegevens tot deze website op (zonder persoonlijke referentie). Deze toegangsgegevens omvatten bv. Het door u opgevraagde bestand of de naam van uw internetprovider. Door de anonimisering van de gegevens is het niet mogelijk conclusies te trekken over uw persoon. We verwerken persoonlijke gegevens zoal voornaam, achternaam of e-mailadres als u ons een e-mail schrijft. Om ons online aanbod te optimaliseren worden persoonsgegevens verwerkt.

Omgaan met contactgegevens:
As u contact met ons opneemt via de aangeboden contactmogelijkheden, worden uw gegevens opgeslagen zodat ze kunnen worden gebruikt om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Omgaan met opmerkingen en bijdragen:
Als u een bijdrage of opmerking achter laat op deze website, wordt uw IP-adres opgeslagen. Dit gebeurt op basis van onze legitieme belangen in de zin van art.49 lid 1 onder a AVG Want als uw commentaar in strijd is met de wet, kunnen wij daarvoor worden vervolgd, en daarom stellen wij belang in de identiteit van de auteur van het commentaar

Gebruikersrechten:
Als gebruiker heeft u het recht om gratis informatie op te vragen over welk persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. U heeft ook het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren en de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken of te wissen. Indien van toepassing, kunt u ook uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen. Als u er vanuit gaat dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Verwijdering van gegevens:
Als uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegeven op te slaan (bv. Gegevens bewaring), heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Als verwijdering niet kan worden uitgevoerd omdat de gegevens nodig zijn voor toegestane wettelijke doeleinden, wordt de gegevensverwerking beperkt. In dat geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinde verwerkt.

Recht van bezwaar:
Gebruiker van deze website kunnen ten allen tijden hun recht om bezwaar te maken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegeven uitoefenen. Als u een correctie, blokkering, verwijdering of informatie over de over u opgeslagen persoonlijke gegevens wilt, of vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, of uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact op met het volgende e-mail adres: e.wijshoff@gmail.com.


Disclaimer

Aansprakelijkheid: Deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie van onze website of van informatie van derden op deze site. Impulsado kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright:
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Impulsado worden gereproduceerd of gebruikt.